Berdasarkan semangat untuk turut melestarikan penyu tanpa pamrih dan nirlaba, tanpa membedakan suku, ras dan agama, Banyuwangi Sea Turtle Foundation mempunyai  tujuan dan program kerja sebagai berikut:

Tujuan :

 

Program Kerja :